UA-52743041-2

Όροι Εγγύησης Προϊόντων

Για όλα τα μηχανήματα μας η Εταιρία μας παρέχει στον πελάτη εγγύηση καλής λειτουργίας, με τους εξής όρους:

 • Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην ειδική θέση του έντυπου εγγύησης, όπως επίσης και στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

 ·         Για Υπολογιστές Laptop, PC, Server, Workstation, παρέχεται πλήρης εγγύηση 12 μηνών (εργασία και εξαρτήματα, εκτός μπαταρίας) .
Για περιφερειακά και εξαρτήματα υπολογιστών που αγοράζονται ξεχωριστά (δε βρίσκονται μέσα σε υπολογιστή), η εγγύηση διαρκεί 12 μήνες.
Για καινούριες μπαταρίες παρέχεται εγγύηση 12 μηνών. Δε θεωρείται βλάβη η σταδιακή μείωση της διάρκειας λειτουργίας, μια και αυτό είναι φυσιολογικό για όλες τις μπαταρίες. Όμως θεωρείται βλάβη (και αντικαθίσταται η μπαταρία), αν υπάρχει δραστική μείωση της διάρκειας (Π.χ διαρκεί μόνο 15-20 λεπτά).

 • Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του έντυπου εγγύησης και την νόμιμη απόδειξη αγοράς.

·          Χρόνος Επισκευής

·         Γίνεται προσπάθεια να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί το μηχάνημα σε 2-3 ημέρες. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτό είναι εφικτό εκτός από περιόδους μετά από γιορτές και αργίες όπου ο χρόνος ίσως αυξηθεί.
Σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μηχάνημα είναι απαραίτητο εργαλείο για τον πελάτη μας

·         Τόπος επισκευής

·         Η επισκευή του μηχανήματος γίνεται στην έδρα μας.
Το κόστος και ο κίνδυνος της αποστολής του μηχανήματος προς και από την έδρα μας, ανήκει στον πελάτη.
Η Εταιρία μας μπορεί να αναλάβει για λογαριασμό του πελάτη τη μεταφορά. Και σ’ αυτή την περίπτωση, το κόστος και ο κίνδυνος της μεταφοράς βαρύνει τον πελάτη.

 

 

 • Πριν την παράδοση ενός Η/Υ για επισκευή,ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.Ο πελάτης φροντίζει να έχει backup των δεδομένων που βρίσκονται στον υπολογιστή του. Η Εταιρία μας έχει το δικαίωμα να σβήσει οτιδήποτε υπάρχει στο σκληρό δίσκο, και να εγκαταστήσει άλλο λογισμικό.
 • Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (π.χ. δισκέτες, CD, μπαταρίες, καλώδια κ.τ.λ.)
 • Βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, χτύπημα, λάθος σύνδεση, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο)
 • Ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά. Αν κατά την παράδοση δέματος από μεταφορική, και σε περίπτωση ορατής εξωτερικά ζημιάς, συνιστούμε στους πελάτες να μη παραλάβουν το δέμα, και να μας ενημερώσουν.
 • Σπάσιμο πλαστικών, μεντεσέδων, πλακετών, κτλ άσχετα με το λόγο που το προκάλεσε.
 • Η Εταιρία μας δεν αναλαμβάνει καμία άλλη ευθύνη, πέρα από αυτά που αναφέρονται ρητά παραπάνω. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι  δεν φέρει καμία ευθύνη, και δεν αναλαμβάνει απολύτως καμία υποχρέωση να επισκευάσει οτιδήποτε έχει σχέση με.Εγκαταστάσεις / απορυθμίσεις προγραμμάτων.Απώλεια δεδομένων που είχαν αποθηκευτεί στους υπολογιστές.Διασύνδεση των υπολογιστών μεταξύ τους, ή με άλλα δίκτυα (π.χ. διαδίκτυο).Ζημίες που προκλήθηκαν από τη βλάβη του μηχανήματος, ακόμα και διαφυγόντων κερδών.
 • Σε περίπτωση που προσκομιστεί μηχάνημα το οποίο διαπιστωθεί ότι δεν έχει τεχνικό πρόβλημα (π.χ. ο υπολογιστής δουλεύει κανονικά , αλλά υπάρχει πρόβλημα στις ρυθμίσεις του software), χρεώνεται στον πελάτη το αντίτιμο μιας ώρας εργασίας.
 • Η συσκευή δεν πρέπει να έχει ανοιχτεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 • Δεν πρέπει να έχει γίνει καμία τροποποίηση της συσκευής.

 

 • Δεν καλύπτει προβλήματα software, viruses, ή προβλήματα λειτουργικού
 • Δεν καλύπτει επισκευή στο χώρο του πελάτη(Onsite).

 

 • Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
  1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο   άτομο.
  2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
  3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση .
  4. Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
  5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
  6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματά (π.χ. ιούς, προγράμματα over clocking) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
  7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
  8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημία που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση
  9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για Προϊόντα Τρίτων, Λογισμικό και Υλικό Αναβάθμισης.
 • Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της εγγύησης, χωρίς προειδοποίησης. Οι όροι της εγγύησης είναι αυτοί που ίσχυαν την ημέρα της αγοράς. Ο πελάτης υποχρεούται να κρατήσει το κείμενο με τους όρους της εγγύησης, με ημερομηνία που αποδεικνύουν τους όρους που ίσχυαν την ημερομηνία της αγοράς.
 • Σε περίπτωση που η Εταιρία μας για οποιοδήποτε λόγο δεν δύναται να επισκευάσει το μηχάνημα σας, έχει το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με μηχάνημα που έχει ίδια ή καλύτερα χαρακτηριστικά με το αρχικό μηχάνημα. Το μηχάνημα που δίνεται για αντικατάσταση δεν είναι απαραίτητα του ίδιου κατασκευαστή.

 

 • Αν και η αντικατάσταση δεν είναι εφικτή, η Εταιρία μας έχει το δικαίωμα να κρατήσει το μηχάνημα, και να πιστώσει στον πελάτη το αρχικό ποσό. Το ποσό που πιστώνεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για αγορές εμπορευμάτων από την Εταιρία μας (Δηλαδή δεν επιστρέφονται χρήματα)

Για οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει ,αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης