Όροι Εγγύησης Προϊόντων

Για όλα τα μηχανήματα μας η Εταιρία μας παρέχει στον πελάτη εγγύηση καλής λειτουργίας, με τους εξής όρους:

Γενικοί όροι εγγύησης

  • Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην ειδική θέση του έντυπου εγγύησης, ή και στο παραστατικό αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο) και έχει διάρκεια ίση με αυτή που αναγράφεται επίσης στο έντυπο εγγύησης .

·         Για Υπολογιστές Laptop, PC, Server, Workstation, παρέχεται πλήρης εγγύηση 12 μηνών (εργασία και εξαρτήματα). Οι μπαταρίες και οι φορτιστές έχουν εγγύηση 3μήνες (Laptop).
Για περιφερειακά και εξαρτήματα υπολογιστών που αγοράζονται ξεχωριστά (δε βρίσκονται μέσα σε υπολογιστή), η εγγύηση διαρκεί 12 μήνες.
Για καινούριες μπαταρίες ή καινούριο φορτιστή παρέχεται εγγύηση 12 μηνών. Για τις μπαταρίες δε θεωρείται βλάβη η σταδιακή μείωση της διάρκειας λειτουργίας, μιας και αυτό είναι φυσιολογικό για όλες. Όμως θεωρείται βλάβη (και αντικαθίσταται η μπαταρία), αν υπάρχει δραστική μείωση της διάρκειας (π.χ. διαρκεί μόνο 15-20 λεπτά).

  • Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του έντυπου εγγύησης.

  • Πριν την παράδοση ενός προιόντος για επισκευή, ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. Η Εταιρία μας έχει το δικαίωμα να σβήσει οτιδήποτε υπάρχει στο αποθηκευτικό μέσο της συσκευής και να εγκαταστήσει άλλο λογισμικό ή να επαναγκαταστήσει αυτό που δίνεται από τον κατασκευαστή εφόσον κριθεί αναγκαίο για την αποκατάσταση της βλάβης.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει

  • τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (π.χ. δισκέτες, CD, μπαταρίες, καλώδια, toner, μελανάκια κ.τ.λ.)

·         Βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, χτύπημα, λάθος σύνδεση, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο)

·         Ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά. Αν κατά την παράδοση δέματος από μεταφορική, και σε περίπτωση ορατής εξωτερικά ζημιάς, συνιστούμε στους πελάτες να μη παραλάβουν το δέμα, και να μας ενημερώσουν.

  • Σπάσιμο πλαστικών, μεντεσέδων, πλακετών, κτλ άσχετα με το λόγο που το προκάλεσε.
  • Η Εταιρία μας δεν αναλαμβάνει καμία άλλη ευθύνη, πέρα από αυτά που αναφέρονται ρητά παραπάνω. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι  δεν φέρει καμία ευθύνη, και δεν αναλαμβάνει απολύτως καμία υποχρέωση να επισκευάσει οτιδήποτε έχει σχέση με. Εγκαταστάσεις / απορυθμίσεις προγραμμάτων. Απώλεια δεδομένων που είχαν αποθηκευτεί στους υπολογιστές.Διασύνδεση των υπολογιστών μεταξύ τους, ή με άλλα δίκτυα (π.χ. διαδίκτυο).Ζημίες που προκλήθηκαν από τη βλάβη του μηχανήματος, ακόμα και διαφυγόντων κερδών.
  • Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από το κατάστημα μας είτε είναι εντός εγγύησης είτε είναι εκτός εγγύησης .
  • Σε περίπτωση που προσκομιστεί μηχάνημα το οποίο διαπιστωθεί ότι δεν έχει τεχνικό πρόβλημα (π.χ. ο υπολογιστής δουλεύει κανονικά , αλλά υπάρχει πρόβλημα στις ρυθμίσεις του software), χρεώνεται στον πελάτη το