Συνεργασία με Dell - Πρόγραμμα Dell direct Partner

21/4/2016

H TechPoint ανακοινώνει την συνεργασία της με την Dell ως Dell direct partner .

Συνεργασία Smart - Exelixis software

21/2/2013

H TechPoint ανακοινώνει την συνεργασία της με την Exelixis-Software . H εταιρεία Exelixis Software με μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία στα συστήματα πληροφορικής, ανέπτυξε και εξελίσσει μια σύγχρονη εφαρμογή για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης. Η εφαρμογή ονομάζεται Smart LOB Application και είναι σε θέση να καλύψει και την πιο απαιτητική μηχανογραφική ανάγκη, παρέχοντας πληθώρα πρωτοποριακών δυνατοτήτων: Κοινή πλατφόρμα σε Web, Desktop & Mobile Ευέλικτες Παραμετροποιήσεις (List Designer, Layout Designer, Rules, HTML Designer) Πλήρως Ενσωματωμένο Σύστημα Πληροφόρησης (Report & OLAP Designer, KPI, Dashboard, Gauges) Line of Business (LOB) Philosophy - Κοινό μηχανογραφικό σύστημα για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης (CRM, HRM, WMS, Web B2B, Mobile-CRM Order, Fleet Management, Retail, Document Management, Διαχείριση Έργου) Μοντέρνα προσέγγιση στις παραδοσιακές δραστηριότητες (Εμπορική Διαχείριση, Λογιστική, Πάγια, Έσοδα-Εξοδα) Η πλατφόρμα του Smart LOB Application είναι γραμμένη με Visual Studio 2013, σε .NET Framework 4.5.1. Έχει βελτιστοποιηθεί για περιβάλλον Windows 8, Windows Azure και χρησιμοποιεί σαν σύστημα βάσης δεδομένων SQL Server 2014. Έτσι, αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο στον τομέα τoυ Business Software.

Επιστροφή στην αρχική