Λίγα λόγια για μας ...

Η TECHPOINT ιδρύθηκε έχοντας ως επιχειρηματικό όραμα την εξειδικευμένη και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών στον τομέα της πληροφορικής, αναλαμβάνοντας τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων, και παρέχοντας ταυτόχρονα την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των πελατών της. Στόχος μα είναι να παρέχουμε λειτουργικές και αξιόπιστες λύσεις σε σύνθετα και εξειδικευμένα προβλήματα στον ευρύ χώρο της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Η Εταιρία είναι επανδρωμένη από δυναμικά στελέχη του χώρου της πληροφορικής και άλλως ειδικοτήτων με πλούσια εμπειρία και πολύχρονη παρουσία στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες ικανά να υποστηρίξουν σύνθετα έργα, τα οποία αξιοποιούν ετερογενείς τεχνολογίες και εκτείνονται από ενσωματωμένα συστήματα μέχρι και υψηλής κλίμακας επεκτάσιμα υπολογιστικά συστήματα . Η τεχνογνωσία της TECHPOINT της επιτρέπει να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες κάθε επιχείρησης, είτε πρόκειται για μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, είτε για επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υλοποίηση και την υποστήριξη μηχανογραφικών λύσεων σε επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας. Έχοντας τη γνώση αλλά και την εμπειρία των επιχειρηματικών διαδικασιών , βασισμένοι στην υψηλή εξειδίκευση των στελεχών μας και την εμπειρία μας σε υλοποιήσεις, η TECHPOINT μπορεί να κινητοποιήσει τους κατάλληλους ανθρώπους, τεχνολογίες, διαδικασίες και εργαλεία ώστε να βοηθήσει τους πελάτες της να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν.

Επιστροφή στην αρχική